Přicházíme s dalším vydáním seriálu o České golfové federaci, kde se snažíme nakouknout pod pokličku golfu u nás a rozvířit tak některá tabu. V tomto díle se zaměříme strukturu federace, jak pracuje a její mezinárodní prestiž.

Štítky:

Česká golfová federace jako hlavní golfový orgán v ČR byla založena v roce 1931 pod tehdejším názvem Československý golfový svaz. Významným milníkem je rok 1937, kdy federace stála u zrodu European Golf Association.

ČGF reprezentuje český golf na mezinárodním poli, je členem dalších významných organizací jako jsou International Golf Federation nebo World Amateur Golf Council.

Na domácí scéně je významný partnerem Českého svazu greenkeeperů i České golfové asociace hendikepovaných. Zároveň spadá pod Český olympijský výbor i Českou unii sportu.

Federace je právním spolkem, který sdružuje golfové kluby, vypisuje a organizuje celostátní vrcholové soutěže a řídí chod státní reprezentace.

Struktura:

Ve vedení ČGF stojí prezident federace pan Zdeněk Kodejš, který byl na jarních volbách znovu zvolen do čela ČGF se čtyřletým mandátem.

Hlavním řídícím orgánem ČGF, který se řídí platnými stanovami, je Výbor ČGF. Výbor federace má 9 členů. President Zdeněk Kodejš, Viceprezidenti Vladimír Bouček a Juraj Werner, Hospodář federace Marie Stilerová, Předseda STK Aleš Libecajt a zástupci regionů Michal Rulák, Dominik Maršík, Jiří Strnad a František Holiš.

Výkonnou složku obstarává Sekretariát ČGF, který se skládá se čtyř osob. Součástí výkonné složky ČGF jsou také jednotlivé komise, které se zabývají naplněním amatérského statusu, disciplinární komise, rozhodčí komise a další.

ČGF (Foto: www.cgf.cz)

ČGF v obraze mezinárodním:

Prestiž českého golfu nedělají jen výsledky amatérských reprezentací a úspěchy profesionálů. Jedná se také o silný zákulisní boj a navazování kontaktů. V tom se začíná českému golfu dařit více a více.

Aleš Libecajt působil dvakrát po dvou letech v pravidlové Komisi R&A a byl několikrát nominován „mezi provazy“ jako rozhodčí na The Open Championship.

Dalibor Procházka se dlouhodobě věnuje problematice normování hřišť a nyní je členem pracovní skupiny R&A pro jednotný handicapový systém, který by měl vejít v platnost 1.1. 2020.

Sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar zastával pozici člena nejvyššího sportovního orgánu EGA a nyní je členem komise pro amatérský status při R&A.

A závěrem je potřeba zmínit i presidenta ČGF Zdeňka Kodejše, který bude v listopadu 2017 zvolen předsedou Centrální zóny EGA a dostane se mezi 10 členů nejvyššího orgánu Executive Committee.

ČGF (Foto: www.cgf.cz)

Práce pro samotné hráče:

Tento bod je velmi často kritizován. Mezi golfisty se najdou názory, které volají o zbytečné registraci pod federací, či zbytečné nutnosti skládat přísné zkoušky z herní i pravidlové praxe. Ano, může to být otrava, ale je to ve všech sportech stejné. Chci-li hrát soutěžně fotbal, musím být registrován ve FAČR a podobně.

Hrát na hřišti může prakticky každý, nepotřebujete k tomu vlastně žádné oprávnění. Musíte si jen najít takzvaný public course, kde je přístup volný. Pravda těchto hřišť je v republice opravdu jen málo a tak za touhou federace navýšit počty členů dáváme radu otevřít veřejné hřiště. A třeba i ve vlastnictví ČGF. Ostatně funguje to jinde, proč by to nešlo u nás.

Věřme, že se náhled na český golf, jeho fungování i spokojenost samotných hráčů s fungováním ČGF bude i nadále zlepšovat.