V druhém vydání našeho seriálu o českém golfu se podíváme na ožehavé téma financování. V současném sportu jsou peníze nedílnou složkou a mnohdy právě peníze rozhodují o úspěchu a neúspěchu celého sportu. Ne snad na bázi výsledků, ale na prestiži a postavení sportu jako celku.

Štítky:

Český golf řídí, ale i financuje Česká golfová federace. Každý kdo se pohybuje ve sportovním prostředí a je jedno v jakém odvětví, moc dobře ví, jak obtížné je sehnat finanční prostředky. V tomto směru je ČGF schopná a daří se jí pracovat s vyrovnaným rozpočtem.

Celkový rozpočet na fungování České golfové federace je v současné době 38 mil. korun. Největším příjmem do federační pokladny jsou příspěvky nás golfistů. Členské poplatky přinášejí federaci přibližně 18 milionů. Využití této položky jde především na podporu tréninkových center ČGF, fungování reprezentace nebo zajištění fungování soutěží.

Ilustrační obrázek (Foto: GettyImages)

Dalším nemalým příjmem ČGF je dotace od MŠMT. 15 milionů od státu jsou velmi pěkné peníze, ale v porovnání s dalšími sporty je to přeci jen špetka z rozdělované 1,148 miliardy korun. Příspěvek ze strany státu byl oproti minulým rokům nižší z důvodu poklesu nárůstu členské základny, jak uvádí MŠMT.

Jak si stojí golf v porovnaní s jinými sporty v dotačním programu MŠMT:

Tabulka dotací (Zdroj: MŠMT)

Od roku 2016 tečou do federace peníze také z ČOV. Olympijský výbor prostřednictvím získaných prostředků z dotací přerozděluje ČGF 5 mil. korun. Bohužel z České unie sportu netečou golfistů žádné peníze.

Jak už bylo řečeno, federace pracuje, a daří se jí to pracovat, s vyrovnaným rozpočtem. Mezi významnými projekty, které podporuje, patří dlouhodobý projekt „Se školou na golf“ do které v letošní sezóně investuje 2,5 mil. korun. Nemalou částku 2 milionů vynakládá ČGF na mládež. Možná se dva miliony na tréninková centra mládeže mohou zdát málo, ale kde vzít a nekrást?

ČGF (Foto: www.cgf.cz)

Národní tým chlapců a dívek má dohromady aktuálně 16 hráčů a mají nárok na krytí nákladů (golfový trenér, kondiční trenér fyzioterapeut a další podobné složky). Finance na mládežnické reprezentace čerpají také hráčky a hráči regionálních týmů a to formou soustředění a soutěžních turnajů, na příspěvek na základě Success programu ČGF mohou ale dosáhnout i další hráči mimo systém.

Na kompletní tréninkový systém vynakládá federace 6 milionů korun a na reprezentaci, kde jsou také profesionální hráči Spilková a Mrůzek jde z rozpočtu částka 4 miliony. V Czech Golf Teamu je 9 hráčů: Klára Spilková, Karolína Vlčková, Filip Mrůzek a Stanislav Matuš jako profesionálové a pak nejlepší čeští amatéři Zach, Zuska, Zapletal, Kousková a Frýdlová. Pravděpodobně nejednoho golfistu napadne, proč jsou federací podporování profesionálové. Karolína Vlčková se stala PRO teprve v průběhu letošní sezóny. Klára Spilková a Filip Mrůzek jsou chloubou českého golfu a reprezentují ČGF doma i ve světě. Stanislav Matuš byl doplněn v létě, protože je nejlépe umístěným českým profesionálem na oficiálním světovém golfovém žebříčku.

Ilustrační obrázek (Foto: GettyImages)

O propagaci České golfové federace se stará firma CZECH GOLF CONSULTING, s.r.o., kde 100% obchodní podíl vlastní ČGF. Tato firma zajišťuje od reklamy přes promo akce až po školení trenérů činnost federace. Její rozpočet, respektive náklady na výše zmíněné činní 7 mil.

Zajímavě dopadl pohled na pořádání turnajů. ČGF pochopitelně pořádá veškerá národní mistrovství amatérů. Letos se však pustila do vod dosud neprobádaných a poprvé pořádala profesionální turnaj Access Tour, tedy druhou ligu ženského profi golfu v Evropě. Turnaj na Casa Serena i přes požár před finálovým kolem patřil k nejlepším v sezóně a ČGF pořadatelství zvládla.

Alespoň trochu jsme nahlédli pod pokličku financování České golfové federace. V dalším díle probereme strukturu, fungování i práci ČG pro hráče a její mezinárodní prestiž.