Dnešním pondělím počínaje vám přineseme seriál pěti témat z prostředí českého golfu a České golfové federace. Zaměříme se na strukturu, financování, spolupráci s hřišti, mládež i na reprezentace. V prvním dílu probereme stav členské základny.

Střešní organizací českého golfu je Česká golfová federace. Řídící orgán, který vznikl pod původním názvem Československý golfový svaz v roce 1931 a byl jedním ze zakládajících členů European Golf Association.

Když se golf vrátil po více než sto letech do programu Olympijských her, stala se také federace členem Českého olympijského výboru. Je ve strukturách České unie sportu a z těchto dvou hlavních sportovních struktur plynou golfu také značné příjmy, to ale probereme příště.

ČGF sdružuje všechny golfové kluby a těch je podle databáze federace 186. V poslední době ustal nárůst nových golfových subjektů i rozšiřování členské základny. Dávno už je pryč boom z let 2000 až 2012, kdy se řady golfistů navyšovaly a členská základna zeleného sportu v České republice pokojně rostla.

K 1.1. 2017 byl stav členské základny ČGF 54 317 golfistů což znamená, že po chudších letech 2013 až 2015 golf ztratil více jak 3 000 svých členů. Rok 2016 na to konto přispěl měrou nejvrchovatější. Za loňský rok dělá úbytek 2 034 hráčů. Proč o golf není zájem?

Golf

Nedá se říci, že by o golf nebyl zájem. Ceny golfového vybavení šli oproti devadesátým létům výrazně dolů a kompletní výbava se dá pořídit do 15 tisíc, revolucí prošlo i členství v klubech, kdy už dávno neplatí, že za členství platíte desítky tisíc korun a v neposlední řadě i green fee šlo dolů.

Hlavním problémem, který spatřujeme je stále negativní nálepka golfu. Naposledy se veřejně do „naší hry“ opřel ministr zahraničních věcí pan Zaorálek, který nazval golf „kapitalistickým sportem“. Více zde. Napomoci by mohli tzv. Public Course, tedy veřejná hřiště i pro hráče bez HCP. Tento systém velmi dobře funguje v USA.

Je otázkou, jestli ČGF, dělá pro pozitivní reklamu dostatek a upřímně, kdo jiný než zastřešující organizace by měl pracovat na lepším renomé a věhlasu sportu. Kampaně „Hraj golf, změn život“ a „Se školou na golf“ jsou projekty chvályhodnými, ale ruku na srdce, kdo v poslední době zaregistroval fungování těchto kampaní?

Česká Golfová Federace (Foto: cgf.cz)

Je samozřejmě velmi obtížné hodnotit či dokonce radit vedení ČGF, jak efektivněji získávat nové členy, ale nárůst členské základny potřebují především golfová hřiště. Těch máme v České republice více než 100 a s hustotou golfových hřišť na počet hráčů patříme jednoznačně k světové špičce. Jenže uživit se, je pro hřiště těžký oříšek.

Mírně zarážející je i pohled na věkovou strukturu členů. Nejpočetnější skupinou jsou hráčky a hráči ve věku 30 až 49 let (24 717), druhou pak 50 až 64 let (14 616). Slabá je generace náctiletých, kde golfisté chybějí. V posledních letech se na druhou stranu podařilo nalákat ke golfu děti ve věku 0 až 12 let, kde je členská základna na stavu 2 491 členů.

Členská základna (zdroj: cgf.cz)

Přírůstek mezi nejmenšími můžeme přičíst právě kampani „Se školou na golf“, zde vynakládá ČGF nemalé prostředky na vybavení i tréninkové jednotky. Efektivita vynaložených peněz je tak na půl.

Sportovní svazy se perou o každou korunu ze státních a městských dotací. Většina programů vypsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je na počty členů ve svazech, federacích a asociacích. A ty kvůli potřebě finančních prostředků nabírají „černé duše“. Je to neetické, možná i nelegální, ale bohužel děje se to. V tomto směru je golf více méně transparentní. Hlavním aspektem jsou uhrazené federační poplatky a pasivních členů tím pádem výrazně ubývá.

Změňme pohled na golf, propagujme ho a pomozme zlepšit vnímání na golf u veřejnosti i mezi hráči samotnými. Golf si to zaslouží. Na další díl z prostředí českého golfu se můžete těšit zase za týden.

Sportu zdar a golfu zvláště!